Gooi de leukste vliegers de lucht in met je eigen foto erop bedrukt

Tegenwoordig willen we onze meest bijzondere moment vastleggen op een bijzondere manier. In veel gevallen verdwijnen een hoop hele leuke prenten in zekere zin op de laptop en worden ze vervolgens niet meer bekeken of teruggevonden. Zoiets is ongetwijfeld uiterst spijtig van al deze toffe kiekjes. Deze prachtige shot van vakantie wil je toch graag op een punt installeren waar ieder hem kan bezien? In deze situatie komt het afdrukken van de prent op canvas enorm mooi uit. Een afbeelding op canvas is steeds een blikvanger en via de webshop van Gozi kan jij exact stellen hoe u het wilt laten maken.

Een super prachtige aanpak om je achtertuin op te beuren, kan met behulp van het neerzetten van een poster in de tuin. Een leuke kiekje in de gaard kan vaak een super te gekke kracht brengen aan een gaarde. Een heil van een poster in de tuin is dat het bij Copyshop Gozi van de hoogste kwaliteit is en zo tegen neerslag en zonnestralen kan. Een tuinposter kan op allerlei methodes in de hof gestationeerd worden. Het is denkbaar om deze op te hangen aan een schutting of je kunt de poster in de tuin in een lijst installeren.

Een mooie inspanning voor kinderen en ouderen dat al jaren voorkomt is vliegeren. Vliegeren blijft nog steeds tof om te spelen indien er heel veel wind aanwezig is. Het Vliegeren kan je allicht nog cooler maken door het gebruikelijke model te verruilen voor iets speciaals. Via Gozi is het te weten bestaanbaar om je persoonlijke foto te laten printen op jouw vliegstuk. Dat is altijd een tof ideetje als kado voor kinderen.

Indien je speurt naar iets aparts dan kan je het liever zelf ontwikkelen. Bij Gozi is het mede bestaanbaar om spelletjes een persoonlijke uitstraling te geven. Kwartetspellen kan men bijv. ook spelen met eigen gekozen plaatjes. Verschrikkelijk lachen toch als je een serie kwartet dient te verzamelen van je geweldige zusje. Een te gekke en uitstekende aanpak om de kleintjes bekend te maken met het gezin is door een memory spel te maken door middel van eigen plaatjes. Met behulp van de foto’s zullen de kleintjes gezichten en namen en bijnamen ook vlugger gaan herkennen. Heel vaak hebben kaarten om een of andere reden een kleurloze achterzijde. Een spelletje kaarten is vele malen leuker in het geval je een eigen plaatje gebruikt. Natuurlijk kan je zelfs een afbeelding selecteren van bijvoorbeeld een lievelings voetbalclub.

Een voorwerp dat veel personen jaren terug gecollecteerd hebben is de button. Buttons waren jaren terug hele vette items en zonder coole buttons hoorde je er niet bij. Een tegenvaller van buttons in het verleden was dat je helaas niet zelf kon kiezen welke afbeelding je erop wilde hebben. Gelukkigerwijze kan je tegenwoordig stellen welke kiekje er in jouw button komt. Via deze wijze heb je al gauw een tof en verrassend kado gemaakt.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Gooi de leukste vliegers de lucht in met je eigen foto erop bedrukt

Het Schelde-estuarium

Het Schelde-estuarium is een aaneengesloten gebied (35.000 ha exclusief de zijrivieren) met bijzondere natuurwaarden. Binnen Europese en mondiale context telt het estuarium zeldzame landschappen en biotopen, waaronder de brak- en zoetwater-slikken en -schorren. De vermenging van zoute en zoete wateren binnen de waterkolom vormt de basis van bijzondere levensgemeenschappen.

De Natuurlijkheid in het Schelde-estuarium wordt beoordeeld op de kwaliteit en kwantiteit in twee redelijk gescheiden ecosystemen. Het eerste hoort globaal bij de Zeeschelde en is een zoetwatersysteem. Het tweede hoort bij benadering bij de Westerschelde en is een zout- en brakwatersysteem. Dit onderscheid kan gemaakt worden omdat blijkt dat beide gebieden relatief gescheiden voedselketens kennen, in ieder geval op de lagere niveaus van die ketens. De slibhuishouding en de waterkwaliteit zijn voor het systeem behorende bij de Zeeschelde de belangrijkste sturende grootheden. Voor het systeem behorende bij de Westerschelde is de morfologische dynamiek bepalend. De verwachtingen op korte termijn voor de natuurlijkheid van het estuarium zijn gebaseerd op een voortzetting van bestaande trends. Er worden voor de nabije toekomst geen ingrepen in het estuarien systeem verwacht, die op korte termijn de bestaande trends drastisch kunnen beïnvloeden.

In de afgelopen eeuwen zijn vele slikken en schorren langs de Schelde ingepolderd ten behoeve van de landbouw of veranderd in haven- en industriegebied. Vrijwel het hele zoute schorgebied is op die manier verdwenen. Grote inpolderingen staan niet op het programma, maar de erosie van schorren en slikken gaat nog door. De totale oppervlakte van het estuarium verandert echter niet. De zandplaten in de binnenbochten van de Westerschelde en de platen tussen de hoofd- en nevengeulen werden in de jaren 60 doorsneden door brede ondiepe geulen. Na de verdieping in de zeventiger jaren is een proces op gang gekomen waardoor deze zandplaten aaneen groeiden en hoger geworden zijn. Daarmee is ook het oppervlak aan ondiep water (belangrijk als kinderkamer voor jonge vis en garnaal) met een derde afgenomen. De slibrijke voedselgebieden voor vogels zijn tevens in oppervlak afgenomen. Op korte termijn zullen de meeste buitendijkse gronden (slikken, platen en schorren) onder een internationaal verdrag vallen (Ramsar Conventie, EU-Vogelrichtlijn, EU-Habitatrichtlijn). Heel wat slikken en schorren zijn reeds als natuurreservaat in beheer. De vaargeulen in de Westerschelde vallen buiten dergelijke richtlijnen, maar wel in de externe werking daarvan.

Oevers langs de Zeeschelde worden natuurvriendelijker geconstrueerd. Langs de Westerschelde voegt het natuurcompensatieprogramma voor de huidige verruiming in beperkte mate estuariene biotopen toe. Sinds de jaren zeventig is de waterkwaliteit in de Schelde langzaam verbeterd. Hierbij is vooral aandacht besteed aan het terugdringen van de organische belasting. Thans vindt ook actie plaats om de stikstof- en fosfaatvrachten in de waterloop te verminderen. Op korte termijn, wanneer de waterzuiveringinstallatie Brussel II gerealiseerd is, zal de waterkwaliteit verder verbeteren. Verwacht wordt dat dit positieve gevolgen zal hebben voor de rivier en het estuarium.

Van de dieren in het estuarium vormen de bodemdieren van de zand- en slikplaten een cruciale schakel binnen het estuariene voedselweb. Zij vormen de basis van de voedselpiramide en zijn bepalend voor het voedselaanbod voor vissen en vogels. Ook de populaties vissen, watervogels en zeehonden zijn relevante graadmeters voor de kwaliteit van het estuarium. Recent trekt de visstand in het Schelde-estuarium weer aan door een licht verbeterde zuurstofhuishouding. Trekvissen en typische zoetwatervissen worden weer in kleine aantallen gesignaleerd. Het Schelde-estuarium is als watergebied voor vogels van groot belang binnen Europa. Het aantal vogels dat in de herfst- en wintermaanden de Zeeschelde en haar oevers bezoekt neemt de laatste jaren toe. Ook de zeehondenpopulatie, die door jacht en de verslechterde waterkwaliteit bijna verdwenen was, lijkt begonnen aan een langzaam herstel.

Volledig ecologisch herstel van het Schelde-estuarium is voorlopig nog ver weg. Ondanks de verbeterde waterkwaliteit door de gerealiseerde waterzuiveringen blijft verontreiniging door diffuse bronnen bestaan. Ook de nalevering uit de sterk vervuilde bodem zal nog vele jaren aanwezig zijn.

De morfologische effecten van de huidige verruiming van de vaargeul worden onderzocht. Het onderzoek is gestart in 1996. Het loopt nog niet lang genoeg om op grond daarvan definitieve conclusies te trekken. De voorspellingen en eerste ontwikkelingen wijzen op een verandering van de verhouding tussen diep en ondiep water. De eventuele negatieve gevolgen daarvan voor de ecologische functies zullen pas op middellange termijn meetbaar worden.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Het Schelde-estuarium

Uw eigen strooizout kopen

Elke winter is het weer glad en kunnen we nauwelijks ons huis uit. De wegen worden wel bestrooid met strooizout, maar dat geldt niet voor uw eigen stoep en vaak niet eens voor uw eigen straat. Daarom moet u zelf strooizout kopen voor uw eigen gebruik. Strooizout kopen is lang niet zo duur als u denkt. U kunt grote hoeveelheden strooizout kopen voor zeer redelijke prijzen. De meeste mensen zullen denken dat strooizout erg duur is en daarom niet zelf strooizout kopen. Dat valt dus erg mee. Als u besluit strooizout te kopen, moet u even bedenken hoe veel strooizout u nodig denkt te hebben. Als u strooizout wilt kopen, kan dit in verschillende hoeveelheden. Wilt u alleen strooizout kopen voor het kleine stoepje voor uw huis? Dan hebt u natuurlijk niet heel veel strooizout nodig. Als u strooizout wilt kopen voor de ruimte voor uw huis, rondom uw auto en misschien wel delen van de straat, dan is het slim om wat meer strooizout te kopen. U kunt gewoon zelf een hoeveelheid kiezen en deze aanschaffen. Het kost u minder tijd dan u denkt om zelf strooizout te bestellen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Uw eigen strooizout kopen

Britse vrouw ontdekt levende salamander in salade

Wel vaker verschijnen er verhalen in de media van mensen die een vreemd object in hun eten hebben gevonden. De haar in de soep is een bekende maar ook steeds vaker duiken er berichten op over dieren. Een grote vogelspin in een tros bananen, een dode muis in een brood en nu zelfs een levende salamander in een salade, die lekker behoorde te zijn.

De ontdekking werd gedaan door een Britse vrouw die tijdens de pauze op het werk van een lekkere niet zelfgemaakte tonijnsalade wilde genieten. Haar hongergevoel was snel verdwenen toen ze een levende salamander in de groenten zag kruipen. De vegetarische Katharine Wood (29 jaar) had al enkele happen genomen toen ze het dier ontdekte op de blaadjes sla en augurken.

Gevolgen?

Het nieuws werd gepubliceerd door the Mirror maar al snel kreeg het bericht de wereldwijde aandacht. Een naar gevoel bekroop mevrouw Wood want ze houd er geen fijne gedachtes aan over. “Dat ik de blaadjes heb gegeten waar de salamander heeft op gelegen en waar hij vermoedelijk op heeft geplast, daar wordt ik misselijk van.” Daar bleef het niet bij, want de dame werd nog ziek ook.

Katharine liep salmonella op (wat je van het aanraken van de salamander kan krijgen) en was een week lang ziek. De winkel waar de salade werd gekocht, bood haar een tegoedbon van 25 pond aan. Daar was ze natuurlijk niet tevreden mee, want ze is niet van plan om ooit nog iets bij die winkel te kopen. De ervaring heeft namelijk haar relatie met lekker eten verpest.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Britse vrouw ontdekt levende salamander in salade